İhaleler
KESKİN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İhale No :       İhale Tarihi : 15.09.2014

 

 

                                                          MİNİBÜS HATTI SATIŞ İHALESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra No

Cinsi

Adedi

Geçici Teminat(TL)

Toplam Bedeli(TL)

 

 

İhale Tarihi

İhale Saati

1

1 Nolu Minibüs Hattı

1

900,00

30.000,00

 

 

26/09/2014

14:00

2

2 Nolu Minibüs Hattı

1

900,00

30.000,00

 

 

26/09/2014

14:15

3

3 Nolu Minibüs Hattı

1

900,00

30.000,00

 

 

26/09/2014

14:30

4

4 Nolu Minibüs Hattı

1

900,00

30.000,00

 

 

26/09/2014

14:45

5

5 Nolu Minibüs Hattı

1

900,00

30.000,00

 

 

26/09/2014

15:00

6

6 Nolu Minibüs Hattı

1

900,00

30.000,00

 

 

26/09/2014

15:15

                               

 

1-       Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınır malların ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşılarında yazılı tarih ve saatlerde, hizalarında belirtilen tahmini bedeller üzerinden Keskin Belediye Başkanlığı Encümenince teşekkül edecek komisyon huzurunda Belediye Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

2-       İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a-  Bedel üzerinden %3 oranında geçici teminatı yatırmaları (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve katılım bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış süresiz ve limit içi düzenlenen, işin özelliği belirtilen, teyit yazısı ile birlikte teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)

b-  Tebligat için Türkiye’ de adres göstermeleri (Muhtarlıktan alınacak yerleşim yeri belgesi)

c-  Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numarasını içeren nüfus cüzdan suretini vermeleri, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir) Noter onaylı imza sirküsü Tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerin, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imzalı sirkülerini veya vekaletnamelerini vermeleri; Kamu Tüzel kişilerinin ise yukarıda (a ve c bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.

      3-     İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Keskin Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

      4-      Taşınır mal satış ihale bedeli üzerinden yasal oranda KDV, Damga Vergisi ve Karar Pulu Bedeli alınacaktır

      5-      Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

      6-      2886 sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilenler ihaleye katılamazlar.

      7-     Posta yolu ile başvurular kabul edilmeyecektir.

      8-      Türkiye Genelinde ihale bilgileri http://www.keskin.bel.tr. İnternet adresinden öğrenilebilir.

 

                                                                                                                                                                     İLAN OLUNUR

Başkan'a Mesaj Yazın
Bilgi Edinme
T.C. No Sorgulama
Vergi No Sorgulama
Emniyet İhbar
Jandarma İhbar
Kayıp Şahıslar
Araç Sorgulama
Ehliyet Ceza Puanı
Pasaport İşlemleri
E-Dernek
Sesli Kitap
E-Devlet Kapısı
İnsan Hakları
Online TV
Online Radyo
Tiyatro Online
Aktif Satranç
Engelliler İçin
Enerji Verimliliği
Kırıkkale Maden Hrt.
Afete Hazırlık
Grip Bilgilendirme
Dumansız Hava
Kitap Dünyası
Bugün Ne Pişirelim
Dekorasyon
Bilinçli Tüketici
Kişisel Başarı
Kültür Çocuk
Bilim Çocuk
Atlı Karıncam
Afete Hazırlık
Çocukça
Altın Çocuk
Online : 3
Bugün : 462
Bu Hafta : 946
Bu Ay : 5733
Toplam : 407971
 Anasayfa  |  Keskin Belediyesi  |  Resmi Kurumlar  |  Haberler  |  Duyurular  |  İhaleler  |  Projeler  |  Bilgi Edinme  |  İletişim
 Copyright © 2014 T.C. KESKİN BELEDİYESİ. Her Hakkı Saklıdır. Yazılım & Tasarım: İNDEKS BİLİŞİM
 Bu site en iyi 1280 x 1024 px çözünürlükte izlenir.