İhaleler
KESKİN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İhale No :       İhale Tarihi : 15.09.2014

KESKİN BELEDİYESİ ŞEHİR MERKEZİ K.Y.K. KIZ ÖĞRENCİ YURDU-TOKİ KONUTLARI-DEVLET HASTANESİ-MESLEK YÜKSEKOKULU-CEZAEVİ MİNİBÜS HATTIN SATIŞINA AİT  ŞARTNAME

 

       MADDE 1- İhale dayanakları;

 

a)      Keskin Belediye meclisinin 02/09/2014 gün ve 2014/46 sayılı kararı.

b)      5393 sayılı kanunun 15nci maddesi

c)      2886 sayılı kanunun 45nci maddesi.

MADDE 2- İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 maddesi gereğince Açık Teklif ihale usulü ile yapılacaktır.

MADDE 3- İhale 26/09/2014 Cuma  günü saat 14.00’da Belediye Meclis toplantı salonunda Belediye encümenince  yapılacaktır.

MADDE 4- Araç sayısı 6 Adet Minibüs olacaktır. Araç 0-3 yaş arası olarak başlayacak  10  yaşına dolduran  araçlar  değiştirilecektir.

MADDE 5- İhalenin muhammen bedeli her bir hat için 30.000,00TL olup, her hat için geçici teminat bedeli  900,00 TL dir.

MADDE 6- İstekliler tüm hatlar için teminat ve basılı evrak bedeli yatırmak şartı ile her ihaleye katılabilir. Posta yoluyla müracaat kabul edilmeyecektir.

MADDE 7- İhale üzerinde kalan yüklenici ihale onayını takip eden 7 (yedi) gün içerisinde ihale bedelini yatırarak ruhsatını almak zorundadır. Aksi takdirde geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilecektir.

MADDE 8- İstekliler ihaleye girecekleri güzergâh için geçici teminatını, şartname makbuzunu, adres beyanını, kimlik bilgilerini ihale günü saat 13.30’a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne bir zarf içinde  teslim edeceklerdir.

MADDE 9- İhaleye girecek isteklilerde aranacak şartlar

a)İkametgâh Belgesi

       b)Geçici Teminat Mektubu

       c)Şartnamenin alındığına dair makbuz

       d)Nüfus Kaydı(Şirket ise Ticaret Sicil Gazetesi)

MADDE 10- 4. maddede belirtilen araçlar aşağıda açıklanan güzergâhta belirtilen hatta çalıştırılacaktır. Belediyenin bilgisi ve onayı olmadan bu hatlar dışında çalışmayacaktır.

Güzergâhlarda değişiklik yapmaya Belediye Meclisi yetkilidir.

MADDE 11- Talep üzerine minibüs sayısını artırmaya Belediye Meclisi yetkilidir.

MADDE 12- Hatlarda çalışma düzenini sağlama ve kontrol yetkisi Belediyeye aittir. İstekli kusurlu davranışları sonucunda doğacak zararı tanzim ve cezai işlemi kabul eder.

MADDA 13- Sözleşme konusu güzergâhta çalışacak olan araçlar Belediyemiz Meclisi tarafından belirlenen fiyatlar üzerinden yolcu taşıyacaktır. Araçlarda yolcu kapasitesinden fazla yolcu taşımayacaktır.

MADDE 14- Güzergâh hattı; Merkez, K.Y.K. Kız Öğrenci Yurdu- Toki Konutları-Devlet Hastanesi- Meslek Yüksek Okulu- Yeni Cezaevi ve dönüş.

MADDE 15- Araçlarda ücretsiz seyahat edecekler;

a)      Okul çağına girmemiş çocuklar.

b)      Gaziler ve şehit aileleri.

MADDE 16- Her minibüs için Belediyemizden ayrı ayrı çalışma ruhsatı alınacaktır. Ruhsat ücretleri her yıl yenilenecek olup Belediye Meclisinin belirleyeceği ücretler doğrultusunda ücret alınacaktır.

MADDE 17-  Araçların  sahipleri dışında başka şoförler tarafından kullanılması halinde, yönetmelikteki şartlar aranacaktır.

-1-

MADDE 18- Şartname ücretsiz olarak Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir, ancak ihaleye katılmak isteyenlerin 250,00 TL şartname bedeli yatırması mecburidir.

MADDE 19- Belediyemiz encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

MADDE 20 – İhale kararı; karar tarihinden itibaren 1 Hafta içinde üst yönetici tarafından onaylanacak veya iptal edilecektir.

MADDE 21- İhaleden doğacak her türlü vergi, resmi harç ve ilan giderleri ihale üzerlerinde kalanlara aittir. Yolcu taşımacılığı için gerekli belge ve izinler yetkili mercilerden istekli tarafından temin edilerek işe başlama öncesi Belediyeye ibraz edilecektir.

MADDE 22- Anlaşmazlık durumunda Keskin Mahkeme ve İcra Daireleri Yetkilidir.

MADDE 23- İş bu şartname 23 Maddeden ibaret olup Belediyemiz encümenince

Hazırlanmıştır.

 

 

                                                    BELEDİYE ENCÜMENİ

 

Belediye Başkanı                                               ÜYE                                             ÜYE

Dede YILDIRIM                                              Ramazan AYAN                               Hacı DİNÇ

                                                                Mün. Aza                                           Mün. Aza

 

 

 

 

 

          ÜYE                                                         ÜYE

Kutbettin KORKMAZ                               Ali ŞANAL

Yazı İşleri Müdür V.                              Mali Hizmetler Müdür V.

Başkan'a Mesaj Yazın
Bilgi Edinme
T.C. No Sorgulama
Vergi No Sorgulama
Emniyet İhbar
Jandarma İhbar
Kayıp Şahıslar
Araç Sorgulama
Ehliyet Ceza Puanı
Pasaport İşlemleri
E-Dernek
Sesli Kitap
E-Devlet Kapısı
İnsan Hakları
Online TV
Online Radyo
Tiyatro Online
Aktif Satranç
Engelliler İçin
Enerji Verimliliği
Kırıkkale Maden Hrt.
Afete Hazırlık
Grip Bilgilendirme
Dumansız Hava
Kitap Dünyası
Bugün Ne Pişirelim
Dekorasyon
Bilinçli Tüketici
Kişisel Başarı
Kültür Çocuk
Bilim Çocuk
Atlı Karıncam
Afete Hazırlık
Çocukça
Altın Çocuk
Online : 3
Bugün : 464
Bu Hafta : 948
Bu Ay : 5735
Toplam : 407973
 Anasayfa  |  Keskin Belediyesi  |  Resmi Kurumlar  |  Haberler  |  Duyurular  |  İhaleler  |  Projeler  |  Bilgi Edinme  |  İletişim
 Copyright © 2014 T.C. KESKİN BELEDİYESİ. Her Hakkı Saklıdır. Yazılım & Tasarım: İNDEKS BİLİŞİM
 Bu site en iyi 1280 x 1024 px çözünürlükte izlenir.