İlçemizdeki Resmi Kurumlar
  KESKİN İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

İlçemiz Köylere Hizmet Götürme Birliği 1972 yılında kurulmuş olup, ilçemize bağlı 53 köyün tamamı birliğimizin üyesidir.

Birlik Encümeni, Kaymakamımızın başkanlığında 2 Köy Muhtarı ve 2 İl Genel Meclisi üyesinden oluşmaktadır. Birliğimizde Birlik Saymanı ve Birlik Tahakkuk Memuru olmak üzere iki personel görev yapmaktadır.

Birlik Tüzüğüne göre Birliğimizin amaçları: “Birlik, üye Köylere Kanunlarla verilen hizmetlerin yerine getirilmesinde yardımcı olur. Gerektiğinde hizmetleri bizzat yapar. Köy halkının yararına olan ekonomik, sosyal, eğitimsel, kültürel, sınai tesis ve hizmetleri yaptığı gibi köylerin ekonomik ve sosyal kalkınmasını sağlayacak her türlü sanayi ve ticari kuruluşları kurar, işletir ve kuranlara yardımcı olur, ortak olur.

Köylerdeki yol, su ; okul, lojman, camii, sağlık tesisi, köy konağı, kanalizasyon ve bunlara benzer her türlü hizmet ve yatırımları yapar ve yapanlara yardımda bulunur. Köylerdeki her türlü eğitimsel, kültürel ve sportif faaliyetleri, köylerinin tanıtımı ve turizm potansiyelini geliştirmek amacıyla gerekli her türlü faaliyet, organizasyon, festival ve bunlara benzer hizmetleri yapar ve yapan kuruluşlara yardımcı olur. Doğrudan veya dolaylı olarak köylere hizmet götüren kamu kuruluşlarına, bu hizmetin yürütülmesi amacıyla yardım eder, gerekiyorsa bina, araç, gereç, personel ve nakdi destek sağlar.

Yukarıda belirtilen hizmetleri yapmak için personel istihdam eder her türlü araç, gereç alır ve organizasyonlar kurar. Üye köyler Birliğin amacı kapsamına giren ve Birlik tarafından yapılması kararlaştırılan hizmetlerin yapılması için yardımcı olurlar ve o konuda yasalarla verilen görev ve yetkileri birliğe devrederler.”

Niyazi ULUGÖLGE
Kaymakam
Birlik Başkanı
Yaşar CARI
İl Gn.Mec.Üyesi
  İbrahim Birlik
İl Gn.Mec.Üyesi
Üçler GÜRLER
Kohurhacıobası Köyü Muhtarı

  Haydar ÜRÜN
Büyükceceli Köyü MuhtarıHalil DİNÇSOR
Birlik SaymanıAbbas SAKALLI
Birlik Tahakkuk MemuruBİRLİK MECLİSİ
53 Köy Muhtarı ve 2 İlGenel Mec.Üyesinden Oluşur


Birliğimiz 2005 yılından itibaren KÖYDES (Köylerin Altyapısını Destekleme Projesi) kapsamında tahsis edilen ödenekler ile 2005, 2006, 2007, 2008 yıllarında genel olarak aşağıdaki projeleri gerçekleştirmiştir.

KÖYDES (YOL PROJELERİ)
Yıl 1 Kat Asfalt II Kat Asfalt Stabilize
2006 31 41  
2007 36 6 7
2007 (ek) 18 22  
2008 6.5 2,5    
2010 0,2 17,8 (1 Ad Menfez Yapımı)
2011 11 19  
TOPLAM 91,5 km 71,5 km 7 km

KÖYDES (İÇME SUYU PROJELERİ)
Yılı Adedi Projesi
2006 17 Köy İçme Suyu Tesisi
2007 5 Köy İçme Suyu Tesisi
2007 (Ek) 2 Köy İçme Suyu Tesisi
2008 8 Köy İçme Suyu Tesisi
2009 2 Köy İçme Suyu Tesisi
2010 7 Köy İçme Suyu Tesisi  
2011 4 Köy İçme Suyu Tesisi

Birliğimiz 2007-2008 yılında İller bankasından Tahsis edilen ödenekler ile 1 Köyümüze Köy Konağı yapımı ve Birliğimiz bütçesi öz kaynağı ile de 3 köyümüze Köy konağı yapılarak toplam 14 köyümüze koy konağı yapımı gerçekleşmiştir.

2007 YILI KÖY KONAKLARI YAPIMI (İller Bankası Tahsisli)
S.No Köyün Adı Yapılan İş Ödeneği Harcanan Kalan
1 Armutlu Köy Konağı Yapımı 33.000,00 25.557,00 7.443,00
2 Kurşunkaya " 33.000,00 25.557,00 7.443,00
3 Cabatobası " 33.000,00 27.909,00 5.091,00
4 Konurhacıobası " 33.000,00 24.103,00 8.897,00
5 Ceritkale Köy Konağı İkmali 26.000,00 22.616,00 3.384,00
6 Cankurtaran " 24.000,00 19.792,00 4.208,00
7 Kavurgalı " 25.000,00 22.114,00 2.886,00
    GENEL TOPLAM 207.000,00 167.648,00 39.352,00

2008 YILI KÖY KONAKLARI YAPIMI (İller Bankası Tahsisli)
S.No Köyün Adı Yapılan İş Ödeneği Harcanan Kalan
1 Aşağışıh Köy Konağı Yapımı 39.000,00 35.400,00

 

2 Gülkonak " 39.000,00 35.400,00

 

3 Müsellim " 39.000,00 35.400,00

 

4 Hacıömersolaklısı " 39.000,00 35.400,00

 

5 Gazibeyli Köy Konağı İkmali
(Birlik Bütçesi İle)
  11.800,00  
6 Efendi "   9.440,00

 

7 Kasımağa "   13.216,00

 

 

  TOPLAM 156.000 176.056,00  


2008 YILI KÖY KONAKLARI YAPIMI (İller Bankası Tahsisli)
Köyün Adı Yapılan İş Ödeneği Harcanan Kalan
Kasmıağa 3 Km II Kat asfalt 41.900.00 38.350.00  
Kaçak Köyü İçme Suyu Yapımı 41.900.00    
Cebraili İçme Suyu Yapımı 41.900.00    
Hacıömersolaklısı İçme Suyu Yapımı 41.900.00    
Çalış Köyü Köy konağı Yapımı 41.900.00    
Danacıobası " 41.900.00    

 

Birliğimizce 2007–2008 yılı İl Özel İdaresinden gelen yardımlar ile 9 Köyümüze Çocuk Oyun Parkı, 23 Köyümüze de minare yapımı, mezarlık ihata duvarı, cami onarımı vb. çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

2007 YILI KÖYLERE YAPILAN ÖZEL İDARE YARDIMI
S.no Köyü Yapılacak İş Ödeneği Harcanan
1 Cinali Minare Yapımı 10.000,00 10.000,00
2 Karafakalı Minare Yapımı 10.000,00 10.000,00
3 Barak Minare Yapımı 10.000,00 10.000,00
4 Yenialibudak Cami ihata duvarı 2.000,00 2.000,00
5 Camurabatmaz Cami ihata ve tuvalet 2.000,00 2.000,00
6 Hacıaliobası Cami Onarımı 3.000,00 3.000,00
7 Çalış Cami Onarımı 5.000,00 5.000,00
8 Haydardede Cami şadırvan ve tuvaleti 5.000,00 5.000,00
9 Aşağışıh Cami onr.ve ihata duvarı 4.000,00 4.000,00
10 Kurşunkaya Cami Yapımı 5.000,00 5.000,00
11 Eskialibudak Cami onarımı 4.000,00 4.000,00
12 Kayalaksolaklısı Mezarlık ihata 4.000,00 4.000,00
13 Kasımağa Su pompası alımı 2.500,00 2.500,00
14 Ceritobası Selektör Binası onarımı 4.000,00 4.000,00
15 Gülkonak Cami ihata duvarı 3.000,00 3.000,00

GENEL TOPLAM

75.920,00 75.920,00

2008 YILI KÖYLERE YAPILAN ÖZEL İDARE YARDIMI
S.no Köyü Yapılacak İş Ödeneği Harcanan
1 Aşağışıh Minare Yapımı 12.000,00 12.000,00
2 Müsellim Çocuk Oyun Parkı 8.000,00 5.605,00
3 Çeritkale Çocuk Oyun Parkı 8.000,00 5.605,00
4 H.ÖmerSolaklısı Çocuk Oyun Parkı 8.000,00 5.605,00
5 Kurşunkaya Çocuk Oyun Parkı 8.000,00 5.605,00
6 Efendi Çocuk Oyun Parkı 8.000,00 5.605,00
7 Haydardede Türbe bakımı 5.000,00 5.000,00
8 Kasımağa Şadırvan yapımı 5.000,00 5.000,00
9 Cabatobası Cami onarımı 5.000,00 5.000,00
10 Dağsolaklısı Mezarlık ihata 4.000,00 4.000,00
11 Çalış Çalış Cami Yapımı 5.000,00 5.000,00
12 Eroğlu Cami Onarımı 2.000,00 2.000,00
13 Üçkuyu Cami Onarımı 2.000,00 2.000,00
14 Cinali Cami onarımı 3.000,00 3.000,00
15 Hacıaliobası Cami Onarımı 3.000,00 3.000,00
16 Armutlu Mezarlık İhata Yap. 2.400,00 2.400,00
17 Danacıobası Çocuk Oyun Parkı   5.605,00
18 Yeniyapan İçme Suyu Yapımı 18.451.00 18.451.00

2009 YILI KÖYLERİMİZE YAPILAN İL ÖZEL İDARE YARDIMI
S.No Köyün Adı Yapılacak iş Ödeneği
1 Polatyurdu Cami Onarımı 3.000.00
2 Yenialibudak Cami Onarımı 4.000,00
3 Cankurtaran Cami Onarımı 5.000.00
4 Kayalaksolaklısı Cami Onarımı 3.000.00
5 Kaçak Cami Onarımı 8.000,00
6 Müsellim Cami Onarımı 5.000.00
7 Kasımağa Cami Onarımı 5.000,00
8 Danacıobası Cami şadırvan ve tuvalet yapımı 5.000,00
9 Takazlı Cami onarımı 3.000.00
10 Çalış Cami Yapımı 5.000.00
11 Efendi Cami Şadırvan Yapımı 5.000,00
12 Ceritmuminli Cami Onarımı ve Tuvalet Yapımı 4.000,00
13 Konurhacıobası Cami Onarımı 5.000,00
14 Yoncalı Cami Onarımı 3.000,00
15 Ortasöken Mezarlık İhata 5.000.00
16 Ceritkale Mezarlık İhata Onarımı 2.000.00
17 Gülkonak Mezarlık İhata Duvarı 5.000.00
18 Olunlu Mezarlık İhata Duvarı 5.000.00
19 Camurabatmaz Köy Çeşmeleri bakım ve Onarımı 1.000.00
20 Hacıaliobası İçme Suyu Depo Bakım ve Onr. 3.000.00
21 Kavurgalı Selektör binası Bakım ve Onarımı 4.000.00
22 Barakobası Cami bakım ve Onr.Tuvalet yapım 3.000.00
23 Efendi İçme Suyu Motopomp Yapımı 2.000.00
24 Armutlu İçme Suyu Motopomp Alımı 5.000.00
TOPLAM 92.000.00

2010 YILI KÖYLERİMİZE YAPILAN İL ÖZEL İDARE ve BİRLİK TAHSİSLİ YARDIMLAR
S.No Köyün Adı Yapılacak iş Ödeneği
1 Barakobası Cami Bakım ve Onarımı 3.000.00
2 Kavurgalı Selektör Binası Onarımı 4.000,00
3 Esatmuminli İmam evi İnşaatı  1.125.00
4 Gülkonak Mezarlık Bakımı 440.00
5 Efendi Şadırvan Yapımı 5.000.00
6 Kasımağa  İmamevi Onarımı 5.000.00
7 Kurşunkaya İmamevi Yapımı 2.500.00
8 Ceritkale  Mezarlık İhata 2.000,00
9 Armutlu  Köy meydanı Yapımı 9.450.00
10 Armutlu Mezarlık İhata Yapımı ve Kireç Alımı 9,650.00
11 Takazlı  Cami Onarımı 3.000.00
12 Köylere  İnşaat malzemesi alımı 1.160.00
13 Keskin-Kurşunkaya ve Çevresi Jeotermal Kaynak Arama  41.510.00
14 Hükümet Konağıı ISO 9001 Kalite Etüd v e Projesi 5.900.00
15 Ressam R.PEHLİVANLI Anma Etkinlikleri 2.500.00
16 Atatürk İlk  Öğretimi Okulu Örnek Sınıf Yapımı 4.602.00
17 Atatürk-Bilge Kaan İlk.öğ.Okulları Akıllı Tahta Alımı 3.880.00
18 Ağaçlandırma Projesi İş-Kur Ortak Proje (Motorin ve Araç gereç Alımı) 3,400.00
19 Keskin Lisesi Kız Pansiyonu Yemekhanesi Yapımı 33,637.00
    TOPLAM 141.754.00
 
2011 YILI KÖYLERİMİZE YAPILAN İL ÖZEL İDARE ve BİRLİK TAHSİSLİ YARDIMLAR
S.No Köyün Adı Yapılacak iş Ödeneği
1 Ceritmuminli  Kilit Parke Alımı ve Okul Onarımı 3.750.00
2 Ortasöken Cami onarımı 3.000,00
3 Turhanlı İçme Suyu motopom vee ENH Onarımlı  1.750.00
4 Polatyurdu Köy Çeşmesi Yapımı 2.000.00
5 Gazibeyli  Cali Yapımı 20.000.00
6 Kurşunkaya   İmamevi Yapımı 8,000.00
7 Kasımağa Cami Onarımı 8.000.00
8 Barak Cami Şadırvanı Yapımı 5.000.00
9 Kavurgalı Cami Onarımı 5.000.00
10 Üçkuyu Cami Onarımı 5.000.00
11 Ceritkale Cami Onarımı 4.500.00
12 Takazlı  Cami Onarımı 5.000.00
13 Cabatobası 3 Ad İçme Suyu Saat Toplama Odası 21.000.00
14 Kavlak   İçme Suyu Saat Toplama Odası 7.000..00
15 Esatmuminli  Minare Yapımı 15.00000
16 Yenialibudak Mezarlık İhata Duvarı  Yapımı 4,000.00
17 Büyükçeceli Şadırvan Yapımı 5,000.00
18 Haydardede  Cami Yapımı 15.000.00
19 Çalış ENH Onarımı 900.00
20 Hacıöersolaklısı Köy Okulu Onarımı 500.00
21 Gülkonak Cami onarımı 5.000.00
22 Camurabatmaz Su borusu menfez yapımı 2,500.00
23 Köylere Arazi Yolları Açılması İçin Motorin Alımı 3.492.00
24 Köylere İnşaat malzemesi Alımı 2.892.00
25 Konurhacıobası ENH Onarımı 500.00
26 Konur ve Köprüköy İlköğ.Ok. Kalorifer tesisatı Malzemesi Alımı 2.587.00
27 Kütüphane Halk Kütüphanesinin Öğretmenevi  Binasına  Yapılması 6.600.00
28 R.Pehlivanlı Anma Etkinlikleri 7.880.00
29 Mobese Mobese Merkezi Onarımı 1.753.00
30 Hükümet Konağı Fotoselli Kapı Yapımı 3.400.00
31 Kaymakamlık Yeni Loj. İhata Duvarı Yapımı 41.120.00
32 Köylerimiz Çiftçilerine Anız Yakmayan 100 kişiye Hediye Alımı 15.000.00
    TOPLAM 232.124.00


BİRLİĞİMİZCE YAPILAN İŞLERDEN GÖRÜNTÜLER

Cankurtaran Cami Onarımı

Kayalaksolaklısı cami onr-2009

Polatyurdu Minare Onarımı

Kasımağa cami onarımı-

Aşağışıh Şıh Köy Konağı

Danacıobası Çoçuk Parkı

Haydardede Çoçuk Parkı

Haydardede Türbe Çevre Düzeni

Takazlı Çoçuk Parkı

Yenialibudak imamevi

Aşağışıh Cami minare Yapımı

Ceritkale Köy Konağı Yapımı

Haydardede cami şadırvan Yapımı

Takazlı Cami Şadırvan Yapımı

Kavurgalı Köy konağı Yapımı

Cankurtaran Köy Konağı Yapımı

Müsellim Köy Konağı

Yenialibudak Cami ihata duvarı yapımı

Ortasöken Mezarlık İhata Duvarı Yapımı

Olunlu Köyü Mezarlık İhata Duvar Yapımı

Yoncalı Köyü Cami Onarımı

Anız Yakmayan Çiftçilerimize Ödül Töreni

Anız Yakmayan Çiftçilerimize Ödül Töreni

Gazibeyli Köyü Cami Yapımı
Başkan'a Mesaj Yazın
Bilgi Edinme
T.C. No Sorgulama
Vergi No Sorgulama
Emniyet İhbar
Jandarma İhbar
Kayıp Şahıslar
Araç Sorgulama
Ehliyet Ceza Puanı
Pasaport İşlemleri
E-Dernek
Sesli Kitap
E-Devlet Kapısı
İnsan Hakları
Online TV
Online Radyo
Tiyatro Online
Aktif Satranç
Engelliler İçin
Enerji Verimliliği
Kırıkkale Maden Hrt.
Afete Hazırlık
Grip Bilgilendirme
Dumansız Hava
Kitap Dünyası
Bugün Ne Pişirelim
Dekorasyon
Bilinçli Tüketici
Kişisel Başarı
Kültür Çocuk
Bilim Çocuk
Atlı Karıncam
Afete Hazırlık
Çocukça
Altın Çocuk
Online : 3
Bugün : 422
Bu Hafta : 906
Bu Ay : 5693
Toplam : 407931
 Anasayfa  |  Keskin Belediyesi  |  Resmi Kurumlar  |  Haberler  |  Duyurular  |  İhaleler  |  Projeler  |  Bilgi Edinme  |  İletişim
 Copyright © 2014 T.C. KESKİN BELEDİYESİ. Her Hakkı Saklıdır. Yazılım & Tasarım: İNDEKS BİLİŞİM
 Bu site en iyi 1280 x 1024 px çözünürlükte izlenir.