İlçemizdeki Resmi Kurumlar
KESKİN MESLEK YÜKSEK OKULU

Yüksekokulumuz 1994–1995 Öğretim Yılında Keskin Belediyesi’nin tahsis ettiği 850 m2’lik binada gerekli tadilat ve bakım yapıldıktan sonra üç programla (Elektrik, Kimya ve Mahalli İdareler) öğretime başlamıştır. 1995–1996 Öğretim Yılında Mahalli İdareler Programı Zabıta hizmetleri konusuyla ilgili orta ve Yükseköğretim düzeyinde eğitim veren herhangi bir kurum olmaması nedeniyle Zabıta Programına dönüştürülmüştür. 1996–1997 Öğretim Yılında “Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları” programı ilave edilerek program sayımız dörde çıkartılmıştır. Yüksekokulumuz 1997–1998 Öğretim Yılında Özelleştirme İdaresinden devralınan Keskin’e 3 km mesafedeki Köyteks Tesislerine taşınmıştır. Yüksekokulumuz 1998–1999 Öğretim yılında mevcut programlardan başka ikinci öğretimde Elektrik ve Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programları, normal öğretimde ise Hazır Giyim, Piyasa Araştırmaları ve Pazarlama programlarına öğrenci alarak eğitimine devam etmiştir. 2002–2003 öğretim yılında Yükseköğretim Kurulunun 02.08.2002 tarih ve 1592–16525 sayılı yazısı ile Hazır Giyim programı Tekstil, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı Muhasebe, Piyasa Araştırmaları ve Pazarlama programı ise Pazarlama olarak isim değiştirmiştir. Yine Yükseköğretim Kurulunun 21.03.2002 tarih ve 532–5758 sayılı yazısıyla Mahalli İdareler (Zabıta) programından Zabıta ibaresi çıkartılmıştır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 04.06.2004 tarih ve B.30.0.EÖB.0.00.00.03–4.05–980–010549 sayılı yazısı ile 2004–2005 eğitim-öğretim yılından itibaren Mahalli İdareler programının adı Yerel Yönetimler olarak değiştirilmiştir. 2006–2007 Eğitim-Öğretim yılında mevcut olan programlar dışında Teknik Programlar Bölümünde Elektrik programı, İktisadi ve İdari Programlar Bölümünde ise Yerel Yönetimler ve Muhasebe programlarının ikinci öğretimi açılmıştır. 23.02.2007 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri uyarınca, İktisadi ve İdari Programlar Bölümünde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Programı ile Sağlık Programlar Bölümünde Çocuk Gelişimi Programları açılmış olup 2007-2008 eğitim-öğretim yılında 30’ar öğrenci alınması uygun görülmüştür.2008-2009 eğitim-öğretim yılında Sağlık Programlar Bölümü Çocuk Gelişimi Programının İkinci öğretimi açılmış olup 40’ar öğrenci alınması uygun görülmüştür. Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 15.04.2009 tarihli toplantısında Meslek Yüksekokullarında bölüm ve program adlandırılması yeniden düzenlenmiştir. 23.12.2010 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında 2547 Sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri uyarınca Tekstil Teknolojisi Programının adı Giyim Üretim Teknolojisi olarak değiştirilmiştir. 02.04.2013 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Toplantısında incelenen ve 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Yönetim ve Organizasyon Bölümü bünyesinde İnsan Kaynakları Yönetimi Programı açılmıştır. Yüksekokulumuzda 6 bölüm ve 8 programla Eğitim-Öğretime devam edilmekte olup 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında İnsan Kaynakları Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesine (İKMEP) göre müfredat değişikliğine geçilmiştir. Yüksekokulumuzda kadrolu 3 Yardımcı Doçent, 11 öğretim görevlisi ve 1 okutman, Rektörlük görevlendirmesi ile 1 Doçent ve 1 Okutman olmak üzere toplam 17 öğretim elemanı ve 16 idari personel görev yapmaktadır. Yüksekokulumuzda normal, ikinci ve uzaktan eğitim programları ile birlikte 1791 öğrenci öğrenim görmektedir.

Yüksekokulumuz bünyesinde 13 Derslik, 3 Adet Laboratuvar, 1 Adet Atölye, 1 Adet İnternet Merkezi bulunmaktadır. Yüksekokulumuzda bazı kondisyon aletleriyle donatılmış bir adet spor salonumuz öğrencilerimizin boş zamanlarını değerlendirmeleri için tahsis edilmiştir. Ayrıca futbol, basketbol ve voleybol sahalarımızın yanında ve bir adet masa tenisi masamız bulunmaktadır. Yüksekokulumuz Kütüphanesi 3636 adet kitapla öğrencilerimize hizmet vermeye devam etmektedir. Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığınca ihtiyacımızı karşılayacak düzeyde kitap tahsis edilmektedir.

 

Bölüm Adı

Program Adı

Elektrik ve Enerji

Elektrik

Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri

Giyim Üretim Teknolojisi

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri

Çocuk Gelişimi

Muhasebe ve Vergi

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Yönetim ve Organizasyon

Yerel Yönetimler

İnsan Kaynakları Yönetimi

Pazarlama ve Reklamcılık

Pazarlama

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

 

Bölüm/Anabilim Dalı/Program

Öğrenci Sayısı

Elektrik ve Enerji Bölümü/ Elektrik Programı

502

Muhasebe ve Vergi  Bölümü / Muhasebe ve Vergi Uyg.Programı

202

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü /Pazarlama Programı

102

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü /Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı

207

Hemşirelik ve Bakım Hizmetleri Bölümü /Çocuk Gelişimi Programı

457

Yönetim ve Organizasyon Bölümü /Yerel Yönetimler Programı

217

Yönetim ve Organizasyon Bölümü /İnsan Kaynakları Programı

-

Tekstil Giyim Ayakkabı ve Deri Bölümü/Giyim Üretim Teknolojisi Programı

104

Toplam

1791

 

ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ

Elektrik Programı

           Elektrik Programında, endüstrideki görevi itibari ile, profesyonel mühendis, teknoloji uzmanları ve  diğer yöneticiler ile ekseriyetle yakın çalışma içinde olacak yüksek düzeyde teknik bilgi donanımlı eleman yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu açıdan, bu programdaki öğrencilere endüstri konusunda kuvvetli bir teorik bilgi ve bu bilgiyi uygulama kabiliyeti ve becerisine sahip olma alışkanlığı verilmektedir. Elektrik teknikeri unvanı alacak bu öğrencilere Elektriğin üretilmesi, denetim altına alınması, nakledilmesi, dağıtım aynı zamanda ısıtmada aydınlatmada kullanılmasının yanında elektriğin emniyetle ve güvenle kullanılması açısından ölçme teknikleri de verilmeye çalışılmaktadır. Ayrıca bir teknikerde bulunması gereken özelliklerden hata bulma, problem çözme, karar verme, işlem ve fonksiyonların planlanması gibi konularda gerekli hususlar muhtelif derslerde tekrarlanmaktadır.

Bu hususlar yanında en çok önem verdiğimiz Elektriğin kullanılması sırasında insan hayatının tehlikeye girmemesi için gerekli tedbirlerin alınması, güvenle kullanabilmek için ölçme becerilerinin teorik ve uygulamalı olarak öğrenciye verilmesine çalışılmaktadır.

Elektrik Programını bitiren öğrencilerimiz endüstride;

·         Elektrik şebeke  tesislerinde

·         Elektrik makinalarının montajı ve bakımında

·         Proje çiziminde

·         Elektromekanik kumanda ve PNC ile kumanda alanlarında

·         Fabrika bakım onarım işlemlerinde

·         Özel tesisat teknikleri işlerinde

·         Pano imalatı ve montaj tesislerinde

·         Güç elektroniği ve  temel elektronik alanlarında 

·         Dijital elektronik alanlarında

·         Elektrik laboratuarlarında her türlü ölçme işlerinde

çalışabilecek bilgi  beceri ve yetenekte yetiştirilmektedir.

Öğrenciler, müfredat programındaki tüm şartları ve mezuniyet gerekliliklerini başarı ile tamamladıktan sonra Elektrik alanında  ön lisans diploması ile mezun olurlar. Öğrenciler, Elektrik programına  direkt geçiş sistemi veya YGS sınavı ile kabul edilmektedir.

Elektrik Programı normal öğretim, ikinci öğretim ve uzaktan eğitim olarak eğitim öğretimine devam etmektedir.

 Bölüm Değerlendirme İhtiyaçlar ve Hedefler

            2013-2014 öğretim yılında Elektrik programımız, elektrik ile ilgili teknik personel ihtiyacını karşılamak amacıyla; öğrencilerimizin gerek mevcut teknik bilgileri öğrenmelerini gerekse yeni elektrik teknolojilerini analizci, araştırmacı, gözlemci ve çözüm üretici bir bakış açısıyla değerlendirmelerini sağlayacak bir eğitim programı uygulanmıştır. Bu noktadan kalkışla programımızda; elektrik dalına ait dersler teorik olarak sınıf ders müfredatları kapsamında anlatılırken aynı zamanda anlatılan müfredatın uygulamasını öğrencilerimizin kavrayabilmesi için ödev, sunum çalışmaları ile öğrencilerimiz sahaya yönlendirilmişlerdir. Bu bağlamda 2013-2014 öğretim yılında Kapulukaya Hidroelektrik Santraline düzenlenen teknik geziye öğrencilerimiz katılarak bilgilerini pekiştirmişlerdir. İlerleyen yıllarda da öğrencilerimizin katılımının devamlılığı amaçlanmaktadır.

a)      2014-2015 öğretim yılında programımız dahilinde geçmiş sınıf ve saha uygulama esasına dayalı eğitim programını sürdürülerek Elektrik alanında görev yapan yönetici ve akademisyenlerin bilgi ve tecrübelerinden faydalanılması planlanmaktadır.  Bu bağlamda 2013-2014 öğretim yılında MKE Bölge Müdür Yardımcısı Fikret OLGUN oklumuzda söyleşi yapmışlardır. Bu şekilde, planlanan seminer çalışmaları ve derslere uygulama ile teoriyi örtüştürecek nitelikte dışarıdan alanda tecrübeli teknik personellerin katılımıyla öğrencilerimizin alana dair sorunlardan haberdar olması ve mesleğin farklı boyutları hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

b)      Okul kampüsü dış mekanına güneş enerji sistemi ile telefon şarj ünitesi kurulması amaçlanmaktadır.

c)      Elektrik derslerinde yapılan faaliyetlerin sunulacağı yıl sonu sergisinin bahar şenlikleri kapsamında gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ

1-Yerel Yönetimler Programı

Kırıkkale Üniversitesi Keskin Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü, altında bulunan Yerel Yönetimler programı  250 ye yakın öğrencisi ile faaliyetlerini sürdürmektedir. 1994-1995 öğretim yılında Mahalli İdareler adıyla açılan program, 2004-2005 öğretim yılında Yerel Yönetimler adını almıştır. 2006-2007 yılında ise yerel yönetimler programı ikinci öğretim şeklinde eğitim faaliyetlerini sürdürmeye başlamıştır.

Dünyada ve Türkiye'de gerek küreselleşme, gerekse Avrupa Birliği süreci paralelinde "yerelleşme" ve Türkiye'nin kamu yönetiminin yerelleşmesi çerçevesinde yerel yönetimlerin önemi giderek artmaktadır. Bu gelişmeler paralelinde kamusal hizmetlerin önemli bir kısmının yerel yönetimlere aktarılmasından dolayı yerel yönetimler alanında  eğitimli  alt ve orta düzey iş gücü ihtiyacı da artmaktadır.

Yerel yönetimler programı, yerel yönetimlerin çeşitli kademelerinde görev alacak yönetim anlayışının gerektirdiği teorik bilgilere sahip, bu bilgileri uygulamaya aktarabilecek ara eleman, alt ve orta düzey yönetici yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu programdan mezun olanlara "Yerel Yönetim / Mahalli İdare  Meslek Elemanı" unvanı verilir; bölüm mezunları teknik hizmetler dışında yerel yönetimlerin her düzeyinde çalışma imkanı bulabilirler.

 2-İnsan Kaynakları Yönetimi Programı

Kırıkkale Üniversitesi Keskin Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü, altında 2012-2013 öğretim yılında açılmasına izin verilen İnsan Kaynakları Yönetimi programı henüz öğrenci almamıştır. 2015-2016 öğretim yılında ilk öğrencileri ile eğitime başlanması planlanan program, Ankara ve çevresinde hali hazırda açılmış önlisans seviyesinde eğitim vermekte olan bir insan kaynakları yönetimi programının bulunmayışı da  göz önüne alındığında bölgede önemli bir boşluğu doldurması açısından büyük bir önem arz etmektedir.

Örgütlerde çalışacak insan gücünün sayısının, niteliğinin belirlenmesi örgüte kazandırılması ve çalışan başarısının, uyum düzeyinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması günümüz koşullarında önemini artırmıştır. Bu gerekçeyle bahsi geçen konularda görev yapabilecek insan kaynakları yönetimi eğitimi almış, teori ve pratik anlamda bu alanda çalışabilecek çalışanlara ihtiyaç duymaktadır ve bu ihtiyaç artmaya devam edecektir.

Program mezunları, tüm özel firmaların insan kaynakları departmanlarında, tüm kamu kurumlarının personel/insan kaynakları departmanlarında, eğitim firmalarında, danışmanlık firmalarında, özel istihdam bürolarında, kariyer merkezlerinde istihdam edilebileceklerdir. 

 Bölüm Değerlendirme İhtiyaçlar ve Hedefler

           a) 2013-2014 öğretim yılında yerel yönetimler programımız yerel yönetimlerin kalifiye personel ihtiyacını karşılamak amacıyla; öğrencilerimizin gerek mevcut mevzuatı öğrenmelerini gerekse yerel yönetimler yapılanmasını ve Türk kamu yönetimi sistemini analizci, araştırmacı, gözlemci ve çözüm üretici bir bakış açısıyla değerlendirmelerini sağlayacak bir eğitim programı uygulanmıştır.

           Bu noktadan kalkışla programımızda; hukuk ve kamu yönetimi bilim dallarına ait dersler teorik olarak sınıf ders müfredatları kapsamında anlatılırken aynı zamanda anlatılan mevcut mevzuatın uygulamasını öğrencilerimizin kavrayabilmesi için ödev, sunum çalışmaları ile öğrencilerimiz sahaya yönlendirilmişlerdir. Bu bağlamda 2013-2014 öğretim yılında Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO’da gerçekleştirilen III.Yerel Yönetimler Öğrenci sempozyumuna öğrencilerimiz katılarak bildiri sunmuşlardır. İlerleyen yıllarda da öğrencilerimizin katılımının devamlılığı amaçlanmaktadır.

           b) 2012-2013 öğretim yılında Yüksek Öğretim Kurumuna “İnsan Kaynakları Yönetimi Programının” açılması yönünde teklif götürülmüş olup, programın açılmasına karar verilmiş ancak öğretim elemanı yetersizliğinden dolayı öğrenci alımına izin verilmemiştir. 2013-2014 öğretim yılında ilgili programa öğretim elemanı alınarak ve programda mevcut öğretim elemanı sayısı ikiye çıkarılmış ve bu doğrultuda programa 2015-2016 öğretim yılında öğrenci alımının sağlanması hedeflenmektedir.

          c) 2014-2015 öğretim yılında programımız dahilinde geçmiş sınıf ve saha uygulama esasına dayalı eğitim programını sürdürülerek Yerel Yönetimler ve Kamu Yönetimi alanında görev yapan yönetici ve akademisyenlerin bilgi ve tecrübelerinden faydalanılması planlanmaktadır.  Planlanan seminer çalışmaları ve derslere uygulama ile teoriyi örtüştürecek nitelikte dışarıdan alanda tecrübeli yerel yöneticilerin katılımıyla öğrencilerimizin alana dair sorunlardan haberdar olması ve mesleğin farklı boyutları hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

 

TEKSTİL GİYİM AYAKKABI VE DERİ BÖLÜMÜ

 Giyim Üretim Teknolojisi Programı

Yüksekokulumuzda Tekstil Giyim Ayakkabı ve Deri Bölümü, Giyim Üretim Teknolojisi Programı, tekstil ve hazır giyim sektörünün ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli insan gücü temininde başvurulan kaynakların başında yer almaktadır. Bu programda, endüstrinin ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip, yenilikçi düşünce sistemine uyum sağlamış, problem çözme becerisi yüksek vasıflı eleman yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Giyim Üretim Teknolojisi Programı normal öğretim olarak eğitim öğretimine devam etmektedir. Programımız 2013-2014 yılında 1. ve 2. sınıf toplamında 68 öğrenciyle eğitim- öğretim faaliyetini gerçekleştirmiştir.  Bu faaliyetler kapsamında;

·         Giysi üretimi derslerinde yapılan faaliyetlerin sunulacağı yılsonu sergisi bahar şenlikleri kapsamında sergilenmek üzere hazırlanmış,( Bahar şenliklerinin iptal edilmesi sebebi ile gerçekleştirilememiştir).

·         Stilistlik uygulamaları dersinde en iyi tasarım yarışması düzenlenmiştir. Birincilikler belge ile ödüllendirilmiştir.

·         Bahşili yerleşkesinde bulunan Denta Tekstil’e, bahar döneminde teknik gezi düzenlenmiştir. 

·         Bahar döneminde “Ankara Giyim Sanayicileri Derneği Moda Haftası” kapsamında düzenlenen defilelere öğrenci temsilcilerimizin gitmeleri sağlanmıştır.

·         Puantizm temalı, yüzey tasarımları sergisi düzenlenmiştir.

·         Geleneksel, yılsonu bölüm pikniğinin düzenlenmiştir.

2014- 2015 Eğitim Öğretim yılında yapılaması planlanan bölüm faaliyetleri   şöyle sıralanmaktadır.

1-      Giysi üretimi derslerinde yapılan faaliyetlerin sunulacağı yılsonu defilesi/ sergisi bahar şenlikleri kapsamında gerçekleştirilecektir.

2-      Stilistlik uygulamaları dersinde en iyi tasarım yarışması düzenlenecektir. Birincilikler belge ile ödüllendirilecektir.

3-      Cemil İpekçinin Bahşili yerleşkesinde bulunan gelinlik üretimi atölyesine, bahar döneminde teknik gezi düzenlenecektir. 

4-      Bahar döneminde “Ankara Giyim Sanayicileri Derneği Moda Haftası” kapsamında düzenlenen defilelere öğrenci temsilcilerimizin gitmeleri sağlanacaktır.

5-      Ekol firmasına bahar döneminde teknik gezi düzenlenecektir.

6-      Strüktür çalışmaları sergisi düzenlenecektir.

7-      Temel sanat eğitimi dersi kapsamında, Pop art temalı yüzey tasarımları sergisinin düzenlenmesi.

8-      Kumaş tasarımı ve analizi dersi kapsamında, dekoratif amaçlı tekstil tasarımları sergisinin düzenlenmesi.

 

            ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

            Çocuk Gelişimi Programı

            Keskin Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı I.sınıf öğrencileri  2013-2014 Güz Döneminde Eğitimde Araç Gereç Geliştirme dersi kapsamında almış oldukları teorik bilgiyi hazırladıkları eğitici kuklalar ve yaratıcı drama kostümleri ile uygulamaya dönüştürmüşlerdir. Okul öncesi dönem çocuklarının (0-6 yaş) Bilişsel gelişim, Dil gelişimi, Sosyal-Duygusal Gelişim, Öz-bakım becerileri, Psiko-motor gelişim alanlarına yönelik olarak hazırlanan eğitici kuklalar ve kostümlerKasım-Aralık ayılarında yüksekokulumuzda sergilenmiştir. Yaptıkları bu kuklaları ve kostümleriToplumsal  Duyarlılık yaklaşımıyla Bahar döneminde, Keskin ilçesi Sevgi Çiçekleri Anaokuluna ve Keskin Nazife Hanım Anaokuluna armağan etmişlerdir.

 

PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ

 1- Pazarlama Programı

 Pazarlama programı ön lisans düzeyinde iki yıllık öğretim programı uygulamaktadır. Bu iki yıllık öğretimin amacı, hem özel hem de kamuda ihtiyaç duyulan meslek elemanlarını yetiştirmektir. Dünya ekonomisindeki gelişmeler, ekonomik blokların çözülmesi, dünya ticaretinde sınırların önemini yitirmesi piyasa kavramını öne çıkartarak, işletmeleri dünya ölçeğinde düşünmeye, bu seviyeden rekabete hazır olmaya zorlamaktadır. Bu çerçeveden yaklaşıldığında piyasanın izlenmesi, araştırılması, işletmelerin kapasite düzeylerini üst düzeyde kullanabilmeleri mal ve hizmet üretimlerini pazarlayabilmelerine bağlı olmaktadır. Bu hususları öncelikle göz önünde bulunduran programımız öğrencileri, öğrenim gördükleri sürede bu programın ders çizelgesinde yer alan mecburi ve seçmeli derslere devam ederler. Program mezunları, özel sektör ve kamu işletmelerinin araştırma ve pazarlama departmanlarında çalışabilirler. Bu programı seçen adayların, beşeri odaklı yeni yaklaşımlara ilgi duyan, dünya ve ülke ekonomisini yakından takip eden, mesleki yeni yönelişleri benimsemeleri, başarılarının vazgeçilmez koşuludur.

2013-2014 öğretim döneminde uygulamalı ve teorik derslerle öğrencinin bu alanda yeterli bilgi ve tecrübeye ulaşması hedeflenmiştir. Derslerde özellikle sektörde son derece önemli olan kişisel satış ve perakendecilik konularına öncelik verilmiştir. Programda okuyan her bir öğrencinin iyi bir piyasa araştırmacısı olmasına yönelik eğitimlerde öncelikli olarak verilmiştir.

2014-2015 dönemi içinde teori ve uygulama dersleri yanında piyasa araştırma uygulamalarına ve özellikle satış teknikleri eğitimlerine ağırlık verilmesi planlanmaktadır. Verilmesi planlanan konferans ve panellerle öğrencilerin sektörden haberdar olması sağlanacaktır. Yine İş-Kur bünyesinde verilen iş bulma eğitimleri de bu yıl içerisinde yapılması planlanmaktadır. 

2- Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Programı ön lisans düzeyinde iki yıllık öğretim programı uygulamaktadır. Bu iki yıllık öğretimin amacı, hem kamunun hem de özel sektörün ihtiyaç duyduğu meslek elamanlarını yetiştirmektir. Programımızda öğretimin temelini İletişim, Halkla İlişkiler, Reklamcılık ve Basın-Yayım konusunda teorik ve uygulamalı çalışmalar ile bu çalışmaların bilgisayar ortamında desteklenmesi oluşturmaktadır. Öğrenciler, öğrenim gördükleri sürede bu programın ders çizelgesinde yer alan zorunlu ve seçmeli derslere devam ederler.

Program mezunları genelde tüm kamu kurumları ile özel sektörün halkla ilişkiler ve tanıtım departmanlarında çalışabilirler. Özellikle günümüzde sağlık, turizm, sanayi ve ticaret işletmeleri için, tüketici hakları ve müşteri odaklı yaklaşım fevkalade önem kazanmıştır. Söz konusu alanda faaliyet gösteren işletmelerin bu talepleri karşılayacak meslek elamanı eksikliğini halkla ilişkiler ve reklamcılık programı mezunları tamamlayacaktır.

Bu programı seçen adayların girişken, sosyal bir kişiliğe sahip olmaları ve insan ilişkilerinde pozitif sinerji üretecek eğilimde olmaları, başarılarının vazgeçilmez koşuludur.

2013-2014 öğretim yılı içerisinde öğrencilere iletişim ve halkla ilişkiler konusunda özellikle sektördeki ihtiyaçlara bağlı eğitimler verilmiştir. Okulda gerçekleştirilen sosyal faaliyetlerin bu bölüm tarafından organize edilmesi sağlanarak, tecrübe edinmeleri amaçlanmıştır. Aynı zamanda reklam ve halkla ilişkiler proje yarışmaları düzenlenerek öğrenciler yetiştirilmeye çalışılmıştır.

MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

Kırıkkale Üniversitesi Keskin Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı, Milli

Eğitim Bakanlığına bağlı Meslek Liselerinden mezun olanlara sınavsız geçiş imkânı ve ön lisans düzeyinde iki yıllık eğitim veren bir programdır.

 

Programın amacı:


Kamu ve özel sektör işletmelerine finansman, muhasebe alanında ara eleman yetiştirmektir. Öğrencilere öğrenim süreleri boyunca temel işletmecilik bilgi ve becerileri yanında teknolojiyi kullanma bilgi ve becerisi kazandırılmaktadır.

Iki yıllık öğrenimleri içerisinde 40 günlük staj mecburiyretleri üzerine gerçek çalışma ortamlarından da yararlanmaktadırlar. Programı bitiren öğrencilere önlisans diploması verilmektedir. Mezunlar muhasebe bürolarında, işletmelerin alt ve orta düzey yöneticilik departmanlarında muhasebe bürolarında, bankalarda iş bulabilmekte, kendi işyerlerinin gelişticirici bilgi ve beceri düzeyine gelmektedirler.

Bu programının en önemli amacı; yaşam boyu eğitim ilkesiyle, bilgi çağı ve iş yaşamının gereklerine uygun ve çağdaş öğretim yöntemleri ile yaşam becerileri kazandırmaya yönelik bir eğitim hizmeti sunmaktır. Bu programdan yeterli bilgi ve beceri donanımıyla mezun olanlar Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlik bürolarında, iş dünyasında önemli rol üstlenen firmaların ön muhasebe bürolarında ve KPSS sınavı ile yerleştirilen  kamu kurumlarının ara eleman ihtiyacını karşılamaktadır.

 ADRESS

Kırıkkale Üniversitesi
Keskin Meslek Yükseks Okulu
Kırşehir Yolu Üzeri
71800 Keskin/Kırıkkale

TELEFON NUMARALARI

0 318 515 41 51
0 318 515 41 52

FAKS

0 318 515 41 53

Başkan'a Mesaj Yazın
Bilgi Edinme
T.C. No Sorgulama
Vergi No Sorgulama
Emniyet İhbar
Jandarma İhbar
Kayıp Şahıslar
Araç Sorgulama
Ehliyet Ceza Puanı
Pasaport İşlemleri
E-Dernek
Sesli Kitap
E-Devlet Kapısı
İnsan Hakları
Online TV
Online Radyo
Tiyatro Online
Aktif Satranç
Engelliler İçin
Enerji Verimliliği
Kırıkkale Maden Hrt.
Afete Hazırlık
Grip Bilgilendirme
Dumansız Hava
Kitap Dünyası
Bugün Ne Pişirelim
Dekorasyon
Bilinçli Tüketici
Kişisel Başarı
Kültür Çocuk
Bilim Çocuk
Atlı Karıncam
Afete Hazırlık
Çocukça
Altın Çocuk
Online : 2
Bugün : 438
Bu Hafta : 922
Bu Ay : 5709
Toplam : 407947
 Anasayfa  |  Keskin Belediyesi  |  Resmi Kurumlar  |  Haberler  |  Duyurular  |  İhaleler  |  Projeler  |  Bilgi Edinme  |  İletişim
 Copyright © 2014 T.C. KESKİN BELEDİYESİ. Her Hakkı Saklıdır. Yazılım & Tasarım: İNDEKS BİLİŞİM
 Bu site en iyi 1280 x 1024 px çözünürlükte izlenir.